Naujienos

OKAINIŲ IR PELUTAVOS K., KĖDAINIŲ RAJ. gyventojams

2022 05 10

OKAINIŲ IR PELUTAVOS K., KĖDAINIŲ RAJ. 

Gyventojams

2022 m. gegužės 10 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-04-26 d. ir 2022-05-03 d. atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Okainių kaime pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas amonio kiekis 0,755 mg/l, kai pagal HN24:2017 turi būti 0,5 mg/l o Pelutavos kaime pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas drumstumas 10 NTU,  kai pagal HN24:2017 gali  būti iki 4NTU,

Vandenyje esantis amonis ir drumstumas priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotiniai mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais. 

Administracija