Naujienos

Paežerių ir Vaiškonių k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 05 12

PAEŽERIŲ IR VAIŠKONIŲ K., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. gegužės 12 d. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-05-03 d. atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Paežerių ir Vaiškonių kaime pas vartotoją vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas amonio kiekis 1,37 mg/l ir 1,78 mg/l, kai pagal HN24:2017 turi būti iki 0,5 mg/l.

Vandenyje esantis amonis yra priskiriamas prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

  

Administracija