Naujienos

Meironiškių k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 05 17

Meironiškių k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. gegužės 17 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad 2022 metų gegužės 10 d. UAB „Kėdainių vandenys“ atlikus pakartotiną geriamojo vandens tyrimą Kėdainių raj. Meironiškių k. vandenvietėje po nugeležinimo stoties, buvo nustatyta, kad geriamasis vanduo atitinka Higienos normoje nustatytų programinės priežiūros geriamojo vandens rodiklio geležies parametro vertės, t.y. nustatytas geležies kiekis yra 24 µg/l, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama geležies norma iki 200 µg/l .

Administracija