Naujienos

DOTNUVOS, KRAKIŲ, PABERŽĖS, BOKŠTŲ IR BARKŪNIŠKIO K., KĖDAINIŲ RAJ. gyventojams

2022 05 25

DOTNUVOS, KRAKIŲ, PABERŽĖS, BOKŠTŲ IR BARKŪNIŠKIO K., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. gegužės 25 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-05-18/19 d. atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Dotnuvos mstl. mokyklos vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje žarnyno lazdelių kiekis 5,0 KSV/100 ml, kai pagal HN24:2017 turi būti 0, o Krakių, Paberžės ir Bokštų kaime pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas koliforminių bakterijų skaičius atitinkamai 16 KSV/100 ml, 80 KSV/100 ml ir 80 KSV/100 ml., kai pagal HN24:2017 turi būti 0. Barkūniškio kaime pas vartotoją vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje amonio kiekis 1,3 mg/l.,  kai pagal HN24:2017 gali  būti iki 0,5 mg/l.

Koliforminės bakterijos ir amonis priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotiniai mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

 

Administracija