Naujienos

DOTNUVOS, KRAKIŲ, PABERŽĖS IR BOKŠTŲ K., KĖDAINIŲ RAJ. gyventojams

2022 05 26

DOTNUVOS, KRAKIŲ, PABERŽĖS IR BOKŠTŲ K., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. gegužės 26 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ 2022-05-25 d. atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Dotnuvos mstl. mokyklos vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje žarnyno lazdelių kiekis ˂1 KSV/100 ml, o tai pagal LST EN ISO 8199:2018 vertinimo būdą reiškia „Neaptikta“, o Krakių, Paberžės ir Bokštų kaime pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtame mėginyje nustatytas koliforminių bakterijų skaičius  ˂1 KSV/100 ml, kas pagal LST EN ISO 8199:2018 vertinimo būdą reiškia „Neaptikta“.

          Geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams“.

 

Administracija