Naujienos

ŠĖTOS, TAUJANKOS, SAVIEČIŲ IR DVARO K., Kėdainių raj. gyventojams

2022 06 16

ŠĖTOS, TAUJANKOS, SAVIEČIŲ IR DVARO K., KĖDAINIŲ RAJ.

Gyventojams

2022 m. birželio 16 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Šėtos, Taujankos, Saviečių ir Dvaro kaimuose, Kėdainių raj. pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtuose mėginiuose nustatytas padidėjęs geriamojo vandens drumstumas:  Šėtoje 8,6 NTU,  Taujankoje – 28 NTU, Saviečiuose – 5,5 NTU ir Dvaro – 5,2 NTU, kai pagal HN24:2017 reikalavimus turi būti iki 4, o Šėtos mstl. ir Taujankos k. pas vartotojus vidaus pastate iš čiaupo paimtuose mėginiuose nustatytas padidėjęs amonio kiekis, atitinkamai 1,16 mg/l ir 1,1 mg/l, kai leidžiama 0,5 mg/l.

Vandenyje esantis amonis ir drumstumas yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija