Naujienos

DVARO k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 07 08

DVARO k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. liepos 8 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus Dvaro kaime pas vartotoją ir nustatė, kad  geležies kiekis yra 290 µg/l, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus  leidžiama norma 200 µg/l .

       Geriamajame vandenyje esantis geležies kiekis yra prskiriamas prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini geriamojo vandens mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.        

 

Administracija