Naujienos

PABERŽĖS ir KAMPŲ k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 07 19

PABERŽĖS ir KAMPŲ k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. liepos 19 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022 m. liepos 14 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Paberžės ir Kampų k. vandenvietėje ir pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje koliforminių bakterijų neaptikta ir geriamas vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus.

 

Administracija