Naujienos

PILIONIŲ k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 08 02

PILIONIŲ  k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. rugpjūčio 3 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“  atliko geriamojo vandens tyrimus Kėdainių r. Pilionių k. pas vartotoją ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų mikrobinių geriamojo vandens rodiklių parametro verčių, t.y. Pilionių g. 16 pas vartotoją iš geriamojo vandens čiaupo mėginyje nustatytas žarnyno lazdelių ir koliforminių bakterijų skaičius ˂ 3,0 KSV/100 ml, kai Lietuvos higienos normos HN 24:2017  reikalavimus turi būti 0.

UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant paims pakartotiną mėginį ir nuveš ištirti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją.

        UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.     

Apie konkrečius veiksmus ir gautus rezultatus papildomai informuosime artimiausiu metu.

 

Administracija