Naujienos

GYVENTOJŲ DĖMESIUI! Informuojame, jog nuo 2023 m. sausio 1 d. gyventojams, teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius...

2022 08 02

GYVENTOJŲ DĖMESIUI! 

Informuojame, jog nuo 2023 m. sausio 1 d. gyventojams, teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su UAB „Kėdainių vandenys“ už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos bus skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai iki tol, kol sąskaitą bus apmokama. Šiuo metu galioja – 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai.  Delspinigiai bus pradėti skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi sąskaitos už paslaugą mokėjimo terminas.

Delspinigių skaičiavimas bus viena iš prevencinių priemonių, skatinančių laiku mokėti sąskaitas už geriamąjį vandenį ir/ar nuotekų tvarkymą. Jei sąskaitos už paslaugas yra mokamos laiku ir nėra įsiskolinimo, delspinigiai nebus skaičiuojami.  

UAB „Kėdainių vandenys“ administracija