Naujienos

BOKŠTŲ (LIEPŲ) k., Kėdainių raj. gyventojams

2022 08 03

BOKŠTŲ (LIEPŲ) k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022 m. rugpjūčio 3 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Bokštų (Liepų) kaimo vandenvietėje paimtame mėginyje sulfatų kiekis yra 625 mg/l, kai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus turi būti iki 250 mg/l.

Vandenyje esančių sulfatai yra priskiriamas prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

Administracija