Naujienos

PILIONIŲ/JAUNAKAIMIO k., Kėdainių raj. gyventojams dėl plovimo bei dezinfekavimo darbų...

2022 08 04

PILIONIŲ/JAUNAKAIMIO k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2022-08-04 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20.1 papunkčiu, informuojame, kad UAB „Kėdainių vandenys“ atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Pilionių/Jaunakaimio k., Kėdainių r. ir nustatė, kad koliforminių bakterijų ir žarnyno lazdelių kiekis gręžinyje ir pas gyventojus viršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybė“ reikalavimus.

            Pranešame, kad šių metų rugpjūčio 4 dieną  nuo 15 val. UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja saugiai atlikti Pilionių/Jaunakaimio k. tiekimo linijų plovimo bei dezinfekavimo darbus, vandentiekio linijos bus užpildomos pachloruotu vandeniu, laikinai bus nutrauktas geriamo vandens tiekimas.  

   Atsižvelgiant į tai, prašome Pilionių/Jaunakaimio kaimo gyventojų užsipildyti savo vidaus tinklus ir įrenginius (vandens šildytuvai, vandens kriauklės, dušo liniją, tualeto bakelius) chloruotu vandeniu ir tik pajutus chloro kvapą, užsukti kranus ir čiaupus. Netrumpiau kaip po dviejų valandų, galima atsukti kranus ir nuleisti šį vandenį, kol nesijaus chloro kvapas. Pasinaudokite galimybe dezinfekuoti savo gyvenamo būsto vidaus tinklus.

Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

UAB „Kėdainių vandenys“ atsiprašo gyventojų dėl nepatogumų.

 

Administracija