Naujienos

PAGIRIŲ k., Kėdainių raj. gyventojams

2023 09 27

PAGIRIŲ k., Kėdainių raj.

Gyventojams

2023 m. rugsėjo 27 d.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 20 panktu, informuojame, kad pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Ekometrija“ atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Pagirių kaime pas vartotoją vidaus pastate iš čiaupo paimtuose mėginiuose nustatytas drumstumas 64 NTU, kai HN24:2023 leidžia 4 NTU, o spalva 70 mg/l Pt, kai leidžiama 30mg/l Pt.

Vandens drumstumas ir spalva yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jie yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

          UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotini mėginiai. Apie vykdomų darbų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais.

 

Administracija