Vykdomi

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008)

Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono Šėtos bei Kunionių gyvenvietėse pradėtas įgyvendinti vandentvarkos projektas

 

 

Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono Šėtos bei Kunionių gyvenvietėse pradėtas įgyvendinti projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008.

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija ir Kunionių nuotekų valyklos rekonstrukcija  sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.  

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-21-0008, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projekto vykdytojas 
 
 
UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS"
 
Projekto partneris 
 
 
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Kėdainių miesto ir rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

 

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, Šėtos bei Kunionių gyvenviečių gyventojai, įmonės ir įstaigos.

Projekto tikslas - didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą numatoma: 

vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir rekonstrukcija Kėdainių mieste. Preliminariu vertinimu Kėdainių mieste planuojama rekonstruoti 2,46 km vandentieki tinklų ir, 2,23 nuotekų tinklų. 2017-03-24 „pasirašyta sutartis su Rangovu Jungtinės veiklos grupe UAB „Statovita“ ir UAB „Požeminės linijos“, sutarties vertė 1.840.997,00 EUR (be PVM).

vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas, statyba ir rekonstrukcija Kėdainių rajono Šėtos ir Kunionių gyvenvietėse. Preliminariu vertinimu Šėtoje planuojama pakloti 6,83 km naujų vandentiekio tinklų, 12,71 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 2,93 km esamų vandentiekio tinklų. Kunionių kaime planuojama pakloti 4,42 km naujų vandentiekio tinklų ir 4,67 km naujų nuotekų tinklų, pasatyti 2 nuotekų siurblines. 2017-02-24 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Kauno dujotiekio statyba, sutarties vertė – 1.899.750,00 EUR (be PVM).

nuotekų valyklos rekonstrukcija Kėdainių rajono Kunionių gyvenvietėje. 2017-05-26 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Norus“, sutarties vertė 155.550,00 EUR (be PVM).

 

Vyksta projektavimas, darbus planuojama baigti 2018 m. pirmoje pusėje.

 

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: rekonstruotais bei naujai paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais naudosis 258 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų ir 294 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų Šėtos miestelyje bei 78 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų ir 78 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų Kunionių kaime, t.y. vandens tiekimo paslaugų prieinamumas pagerės per 2,5 proc. namų ūkių, o nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas  pagerės per 1,3 proc. namų ūkių.

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ (Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008)(Atnaujinta)

                                              

Projekto vykdytojas

 

Projekto partneris

   

UAB „Kėdainių vandenys“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

 

 

Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono Šėtos bei Kunionių gyvenvietėse įgyvendinamas vandentvarkos projektas

Kėdainių mieste ir Kėdainių rajono Šėtos bei Kunionių gyvenvietėse įgyvendinamas projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008.

Projekto tikslas - didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, Šėtos bei Kunionių gyvenviečių gyventojai, įmonės ir įstaigos.

Nauja infrastruktūra leis gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų išplėtimas bei rekonstrukcija ir Kunionių nuotekų valyklos rekonstrukcija  sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. 

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-R-014-21-0008, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projektu siekiama padidinti vandens teikimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Kėdainių miesto ir rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę.

 

Įgyvendinant projektą :

-          baigta vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Kėdainių mieste. Kėdainių mieste rekonstruota apie 2,5 km vandentiekio tinklų ir virš 2,20 km esamų nuotekų tinklų. 2017 m. kovo mėn.  buvo pasirašyta sutartis su Rangovu Jungtinės veiklos grupe UAB „Statovita“ ir UAB „Požeminės linijos“, sutarties vertė 1.840.997,00 EUR (be PVM), darbai po pratęsimo baigti 2018 m. rugsėjo mėn. Vyksta objekto pridavimas, tęsiasi defektų šalinimo laikotarpis.

-          vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas, statyba ir rekonstrukcija Kėdainių rajono Šėtos ir Kunionių gyvenvietėse šiuo metu nevyksta.  Dėl konkursą laimėjusio rangovo bankroto darbus teko nutraukti ir pirkimą skelbti iš naujo. Sutartį planuojama pasirašyti 2019 m. pradžioje, preliminariu vertinimu Šėtoje planuojama pakloti 6,83 km naujų vandentiekio tinklų, 12,71 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 2,93 km esamų vandentiekio tinklų. Kunionių kaime planuojama pakloti 4,42 km naujų vandentiekio tinklų ir 4,67 km naujų nuotekų tinklų, pasatyti 2 nuotekų siurblines.

-          nuotekų valyklos rekonstrukcija Kėdainių rajono Kunionių gyvenvietėje. 2017-05-26 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Norus“, sutarties vertė 155.550,00 EUR (be PVM), darbai po pratęsimo baigti 2018 m. rugsėjo mėn. Vyksta objekto pridavimas, tęsiasi defektų šalinimo laikotarpis.

 

 

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“: rekonstruotais bei naujai paklotais vandentiekio ir nuotekų tinklais naudosis 258 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų ir 294 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų Šėtos miestelyje bei 78 namų ūkiai, prisijungę prie vandentiekio tinklų ir 78 namų ūkiai, prisijungę prie nuotekų tinklų Kunionių kaime, t.y. vandens tiekimo paslaugų prieinamumas pagerės per 2,5 proc. namų ūkių, o nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas  pagerės per 1,3 proc. namų ūkių.

 

 

 

 

„Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ (Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0008)“

                                                                   

Projekto vykdytojas

 

Projekto partneris

 

UAB „Kėdainių vandenys“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
05.3.2-APVA-V-013-04-0008

     Kėdainių mieste pradėtas įgyvendinto projektas „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0008.

     Projekto tikslas – padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą išvalant nuotekas iki nustatytų reikalavimų ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Kėdainių rajone.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto ir rajono gyventojai, įmonės ir įstaigos.

     Planuojami rekonstruoti Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai aptarnauja teritoriją, kuri yra urbanizuota ir gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, todėl investicijos į nuotekų valymo infrastruktūros įrengimą, atnaujinimą ir modernizavimą yra geriausias būdas pagerinti teikiamų viešųjų nuotekų valymo paslaugų kokybę ir efektyvumą, tuo užtikrinant gyventojų sveikatos ir aplinkos apsaugą. 

     Įvertinus esamų nuotekų valymo įrenginių valytų nuotekų parametrus nustatyta kad jie veikia efektyviai, tačiau išvalymo rodikliai nesiekia nustatytų reikalavimų.

     Įgyvendinus projektą Kėdainių miesto gyventojams bus teikiamos kokybiškesnės nuotekų valymo paslaugos ir sumažės gyvenamosios aplinkos užterštumas, pagerės vandens telkinių ekologinė būklė, būtų užtikrintas bendrojo azoto išvalymas iki 15 mg/l.

     Pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, UAB „Kėdainių vandenys“ kaip viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, privalo užtikrinti visiems vartotojams nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

     UAB „Kėdainių vandenys“ tačiau neturi pakankamai nuosavų lėšų šioms prievolėms įvykdyti, todėl  didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-V-013-04-0008, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

     Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

     Projekto metu numatoma rekonstruoti Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginius, kad būtų pasiekti išvalymo rodikliai, nustatyti Tarybos reglamento dėl miesto nuotekų valymo, kurie yra būtini norint užtikrinti vandens telkinių ekologinę būklę ir Kėdainių miesto poreikius.

 

     Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas 8200 m3/d, kurie užtikrins nuotekų tvarkymą, atitinkantį Vandens srities plėtros 2017-2023 metų programos ir Tarybos reglamento dėl miesto nuotekų valymo reikalavimus.

     Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai aptarnaus 14.021 būstą (23299 gyventojus).

 

     2020-04-06 UAB „Kėdainių vandenys“ su rangovu UAB „Panevėžio statytos trestas“ pasirašė rangos darbų sutartį „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ sumai 3.490.000,0 EUR (be PVM), planuoja rekonstrukcijos darbų trukmė 18 mėn.

 

     Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ nuostatus.

 

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr.05.1.-APVA-R-007-21-0002).

                                                          

Projekto vykdytojas

 

Projekto partneris

   

UAB „Kėdainių vandenys“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

 

Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Kėdainių mieste baigti projekto „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002 darbai.

Projekto tikslas - sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Kėdainių mieste.

Didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 005.1.1-APVA-R-007-21-0002, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, gyventojai, įmonės ir įstaigos.

 

Įgyvendinamas Projektas, jo metu įvykdyti darbai turi teigiamą įtaką lietaus nuotekų tinklų priežiūros darbams bei bus užtikrintas sistemų eksploatavimas, avarinių gedimų padarinių likvidavimas lietaus nuotekų tinkluose, lietaus nuotekų surinkimas ir išvalymas pagal gamtosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, mažinant neigiamą Kėdainių miesto ūkinės veiklos poveikį aplinkai, išplėtotas ir išvystytas lietaus nuotekų ūkis, diegiant sistemų technologijas.

 

Įgyvendinant investicinį projektą nupirkta hidrodinaminė mašina, kuri dabar yra naudojama paviršinių nuotekų tinklų eksploatacijai, tinklų ir šulinių valymui Kėdainių miesto teritorijoje.

Gatvės ir jų prieigos, kuriose nutiesti nauji paviršinių nuotekų surinkimo tinklai  - J. Biliūno, Vasaros skv., S. Jaugelio-Telegos, Lauko, Klonio, Svirskio, Strazdelio, Daržų, Derliaus, Janušavos g., J. Basanavičiaus.

Gatvės ir jų prieigos, kuriose buvo rekonstruoti esami paviršinių nuotekų surinkimo tinklai - Palangos, Liepų al., J. Žemaitės, Tulpių, P. Lukšio, S. Jaugelio-Telegos, Sodų, Respublikos, J. Basanavičiaus.   

 

Įgyvendinant Projektą, bus sumažinta užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai vykdant šias veiklas:

-          miestų paviršinių nuotekų tinklų ir kitos infrastruktūros, įskaitant infrastruktūrą, skirtą užtvindymo rizikos mažinimui, rekonstrukcija ir/ar nauja statyba. 2017-03-22 pasirašyta sutartis su Rangovu UAB „Požeminės linijos“, sutarties vertė 1.992.371,00 EUR (be PVM).

-          miestų paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų inventorizacija.

 

Tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbai baigti 2018 metų lapkričio pabaigoje, rengiami dokumentai objekto pridavimui. Įrengta  ir (ar) rekonstruota lietaus nuotėkio infrastruktūra - iki 2018 pab. – 75 ha, 2023 pab. 220,2 ha. Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno iki 2018 pab. – 5 proc., iki 2023 pab. - 20 proc.

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.1. investicinio prioriteto „Investicijų, susijusių su prisitaikymu prie klimato kaitos, įskaitant pagrįstas ekosisteminiu požiūriu, skatinimas“ 5.1.1. uždavinį „Mažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ bei 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projektas atitinka Kauno regiono plėtros planą iki 2020 metų ir jo II prioriteto, 2.5 tikslo (Plėtoti socialinę infrastruktūrą ir bendruomenines iniciatyvas, skirtas gyventojų gyvenimo kokybės ir gyvena-mosios aplinkos gerinimui), 2.5.1. uždavinio (Atnaujinti ir plėtoti gyvenamąją, kultūros ir sporto infrastruktūrą, gerinti paslaugų kokybę), 2.5.1.4. priemonės (Inžinerinių tinklų įrengimas Kauno regiono savivaldybėse), 2.5.1.4.2. projektą „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“

Projektas prisidės prie siekiamo rezultato „Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai“ įgyvendinimo. Bus sumažinta gyvenamųjų namų rūsių užtvindymo rizika liūčių metu.

 

 

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr.05.1.-APVA-R-007-21-0002). (Atnaujinta)

                                                          

Projekto vykdytojas

 

Projekto partneris

   

UAB „Kėdainių vandenys“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, II etapas

05.1.1-APVA-R-007-21-0002

 

Kėdainių mieste pradėtas įgyvendinto projekto „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002) II etapas.

Projekto tikslas – sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Kėdainių mieste.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto gyventojai, įmonės ir įstaigos.

Įgyvendinant projektą suprojektuota ir paklota 4,71 km naujų paviršinių nuotekų tinklų Kėdainių miesto J. Biliūno, Vasaros skv., S. Jaugelio-Telegos, Lauko, Klonio, Svirskio, Strazdelio, Daržų, Derliaus, Janušavos g. J. Basanavičiaus gatvėse.

Kėdainių mieste gatvės yra asfaltuotos, tačiau paviršinių nuotekų surinkimo klausimas nėra išspręstas. Gatvės ir jų prieigos, kuriose pakloti nauji paviršinių nuotekų surinkimo tinklai, parinktos todėl, kad jose visiškai nebuvo paviršinių nuotekų surinkimo sistemos, tačiau buvo galimybė naują nuotakyną jungti į jau esamus paviršinių nuotekų tinklus.

Didžioji dalis gatvių, kuriose planuoti nauji tinklai yra be bortų, lietaus vanduo nuteka į griovius. Rekonstruojant esamas gatves, pagal galiojančius reikalavimus, yra įrengiami gatvių bortai, todėl lietaus vanduo nebegalės tekėti savitaka, atsirando poreikis įrengti lietaus vandens surinkimo sistemas.

J. Basanavičiaus g. paviršinių nuotekų surinkimo tinklai numatyti daugiabučių namų kiemuose. Šios gatvės kvartaluose nuo 2016 m. vykdoma daugiabučių namų renovacija, paviršinių nuotekų surinkimo sistemos įrengimas yra neatsiejama renovacijos dalis.

Įgyvendinant projektą suprojektuota ir rekonstruota 7,42 km esamų tinklų Palangos, Liepų al., J. Žemaitės, Tulpių, P. Lukšio, S. Jaugelio-Telegos, Sodų, Respublikos, J. Basanavičiaus gatvėse. Esami paviršinių nuotekų surinkimo vamzdžiai yra užnešti smėliu, dauguma jų neregistruoti, renovacijos poreikis nustatytas 2016 m. atlikus TV diagnostiką.  

2020-08-27 pasirašytas Finansavimo sutarties pakeitimas Nr. 2, kuriuos skirtos papildomos lėšos II projekto etapui.

Papildomai bus išplėsta lietaus nuotekų infrastruktūra 29,4 ha, suprojektuota ir pastatyta 6,525 km naujų paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, rekonstruota 1,507 km esamų tinklų Kėdainių miesto J. Basanavičiaus, Janušavos, Gluosnių, J. Urbšio, J. Paukštelio, A. Budvyčio, P. Rabikausko, Birutės, A. Mickevičiaus, Dotnuvos, Laisvės, Aušros gatvėse. Nauji tinklai bus klojami nuo šiuo metu statomų ar rekonstruojamų tinklų. Renovacijos poreikis nustatytas 2016 m. atlikus TV diagnostiką.

 

 

UAB „Kėdainių vandenys“ tačiau neturi pakankamai nuosavų lėšų šioms prievolėms įvykdyti, todėl  didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.1.1-APVA-R-007-21-0002, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Didžiausia visa Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 4.108.857,52 Eur, Projektui skiriama iki 3.972.528,88 Eur. Likusias išlaidas padengs Projekto vykdytojas ir Projekto partneris.

 

2019-11-28 UAB „Kėdainių vandenys“ su rangovu UAB „Požeminės linijos“ pasirašė rangos darbų sutartį „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų plėtra, II etapas“ sumai 1.949.991,62 EUR (be PVM), planuojama darbų trukmė 18 mėn.

 

Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ nuostatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių raj.“ (Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0009)

                                                                    

Projekto vykdytojas

 

Projekto partneris

   

UAB „Kėdainių vandenys“

 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projektas

Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0009

Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių rajone

 

     UAB „Kėdainių vandenys“ pradeda įgyvendinti projektą „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių rajone “ (Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0009).

     Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Akademijos mstl. Kėdainių raj. Savivaldybėje, pagerinti Akademijos nuotekų valykloje išvalytų nuotekų kokybę iki reikalaujamų parametrų.

Projekto tikslinė grupė – Akademijos mst. gyventojai, įmonės ir įstaigos.

 

     Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas  330 m3/d, Akademijos miestelyje, bus sutvarkyti nuotekų srauto surinkimo įrenginiai, parengtinio nuotekų valymo grandis, gamybinis technologinis pastatas, dumblo tvarkymo grandis, nuotekų matavimo ir išleidimo įrenginiai ir lauko inžineriniai tinklai.

 

     Įgyvendinus projektą Akademijos mst. gyventojams bus teikiamos kokybiškesnės nuotekų valymo paslaugos ir sumažės gyvenamosios aplinkos užterštumas, pagerės vandens telkinių ekologinė būklė, būtų užtikrintas bendrojo azoto išvalymas, atitinkantis Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos ir Tarybos reglamento dėl miesto nuotekų valymo reikalavimus.

     Rekonstravus nuotekų valyklą, 1234 GE bus teikiamos pagerintos nuotekų valymo paslaugos, valykla aptarnaus 726 būstus.

 

     Pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, UAB „Kėdainių vandenys“ kaip viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, privalo užtikrinti visiems vartotojams nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančias geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

     UAB „Kėdainių vandenys“ neturi pakankamai nuosavų lėšų šioms prievolėms įvykdyti, todėl  didžioji dalis lėšų skirta iš ES struktūrinių fondų lėšų. Projektas, kurio kodas 05.3.2-APVA-V-013-04-0009, vykdomas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

 

     Projektą kartu finansuoja ir projekto vykdytojas UAB „Kėdainių vandenys“ bei Projekto partneris Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

     Didžiausia visa Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 914.083,58 Eur, Projektui skiriama iki 731.266,86 Eur. Likusias išlaidas padengs Projekto vykdytojas ir Projekto partneris.

 

     2020-10-28 UAB „Kėdainių vandenys“ su rangovu UAB „Infes“ pasirašė rangos darbų sutartį „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių rajone“ sumai 881.300,00 EUR (be PVM), planuojama darbų trukmė 24 mėn.

 

     Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ nuostatus.