Apie mus

 Teikiamos paslaugos

·     Geriamojo vandens tiekimas.

·     Nuotekų tvarkymas.

·     Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas.

·     Kitos paslaugos:

      o     Projektuoja, tiesia vandentiekio ir nuotekų vamzdynus.

      o     Jungia prie vandentiekio ir nuotakyno.

      o     Nuomoja specialiuosius automobilius ir mechanizmus.

      o     Atlieka paviršinio vandens ir nuotekų laboratorinius tyrimus.

      o     Įrengia, tikrina ir taiso vandens skaitiklius.

      o     Atkiša ir praplauna buitinių ir paviršinių nuotekų lauko tinklus.

      o     Išveža buitines nuotekas asenizaciniu automobiliu.

      o     Aptarnauja individualius ar grupinius buitinių nuotekų valymo įrenginius.