Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro  nuotekų  tinklai, siurblinės, nuotekų  valymo  ir dumblo apdorojimo  įrenginiai

UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 254,85 km nuotekų tinklų (iš  jų 101,1 km Kėdainių mieste) bei 120 nuotekų perpumpavimo siurblinių. Visos surenkamos nuotekos yra valomos nuotekų  valymo įrenginiuose.

UAB  „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 32  nuotekų valymo įrenginius. 2018 m. išvalyta 2856 tūkst.m3 nuotekų iš jų- 2668,1 tūkst.m3 Kėdainių miesto valymo  įrenginiuose.

 

Dumblo tvarkymas

Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų- skystojo dumblo, kuriame yra ne tik  daug naudingųjų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą Kėdainiuose miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2014 m. pradėti eksploatuoti Kėdainių dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose sukurti pajėgumai Kėdainių miesto nuotekų valykloje bei Josvainiuose ir Akademijoje esančiose valyklose susidariusiam dumblui tvarkyti.

                             Iki 2014 m. dumblas buvo sausinamas filtpresais ir vežamas į dumblo kaupimo-sandėliavimo aikšteles. Nuo 2014 m. pradėjus eksploatuoti naujus dumblo apdorojimo įrenginius dumblas yra pūdomas, po to sausinamas centrifugomis ir džiovinamas dumblo džiovinimo įrenginyje iki 96% sausumo. Išdžiovintas dumblas kraunamas į maišus ir sandėliuojamas dumblo sandėlyje. Per metus susandėliuojama virš 600  tonų  dumblo granulių.