Informacija

Šalto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Keičiasi šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo tvarka.
Vadovaujantis 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-249 „Dėl 2007 m. rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimo NR. TS-294 „Dėl karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo daugiabučių namų gyventojams pakeitimo", 2015 m. spalio 30 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu NR. TS-250 „Dėl šalto vandens pardavimo kainos gyventojams kompensavimo", teisę į šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensaciją turi:
vienas gyvenantis pensinio amžiaus sulaukęs asmuo ar vienos gyvenančios pensinio amžiaus sulaukusios šeimoms;
asmenys, kuriems nustatytas neįgalumas arba netektas darbingumo lygis,
vieni gyvenantys asmenys ar šeimos, kuriems skirta piniginė socialinė parama;
šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų;
vieni gyvenantys asmenys ar šeimoms, kuriems rekomenduoja kompensuoti seniūnijų Socialinės paramos teikimo komisijos.

Vadovaujantis Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gruodžio 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1352 „Dėl Šalto ir karšto vandens pardavimo kainos kompensavimo Kėdainių rajono gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo", gyventojai, kurie turi teisę į karšto ir (ar) šalto vandens paradavimo kainos kompensaciją, prašymą ir reikiamus dokumentus, įrodančius teisę, pateikia seniūnijos, kurioje deklaruoja gyvenamąją vietą, atsakingiems specialistams. Karšto ir šalto vandens pardavimo kaina kompensuojama tik vienam pareiškėjo būstui (abonentui) nuo prašymo pateikimo dienos. Karšto ir šalto vandens pardavimo kainos kompensacija taikoma vienam įvadiniam būsto skaitikliui. Tais atvejais, kai inžinerinė daugiabučio namo sistema įrengta taip, kai reikalingas daugiau nei vienas apskaitos skaitiklis, kompensacija taikoma visiems apskaitos prietaisams. Primename, kad pasikeitus aplinkybėms asmenys privalo informuoti seniūnijos atsakingus specialistus. Teisė į šalto ir (ar) karšto vandens pradavimo kompensaciją netenkama nuo kito mėnesio 1 d. po aplinkybių pasikeitimo.
Socialinės paramos skyriaus informacija

Institucijų taikomi alternatyvūs ginčų nagrinėjimo būdai
INSTITUCIJŲ TAIKOMI ALTERNATYVŪS GINČŲ NAGRINĖJIMO BŪDAI

1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, išankstinio privalomo ginčų sprendimo ne teisme tvarka tarp geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, abonentų ir vartotojų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8-5) 213 5166, el. p. rastine@regula.lt, www.regula.lt.

2. Abonentų ir vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

1) Abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų nagrinėja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius, Tel. (8 5) 240 4361, el. p. info@vmvt.lt, www.vmvt.lt;

2) Vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8-5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt.

3) Abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo šiame įstatyme nurodytais būdais organizavimo nagrinėja savivaldybių institucijos, Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt, www.kedainiai.lt.

ADMINISTRACIJA

Korupcijos prevencija
Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika prašome kreiptis į
darbuotojus atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą bendrovėje:

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Robertas Lukoševičius,
dispečerė-sekretorė Vida Šileikienė,
juristas Evaldas Vaicekavičius.
Tel. (8 347) 51341,
el.p. juristas@kedainiuvandenys.lt, admin@kedainiuvandenys.lt,
arba adresu Dotnuvos g. 5, Kėdainiai.

Korupcijos planas

Korupcijos programa

Sąskaitų pateikimas e-paštu
Sąskaitų pateikimas e-paštu

UAB „Kėdainių vandenys" suteikia galimybę sąskaitas pranešimus gauti el. paštu. Norintys pasinaudoti šia paslauga, prašome iš el. pašto, į kurį norite gauti sąskaitą, parašyti prašymą adresu abonentai@kedainiuvandenys.lt.

Detalesnė informacija tel. 55868, 56239, 60858

Prašymo pavyzdys

Nuotekų transportavimas
Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys:

UAB „Kėdainių butai", tel. (8 347) 61679
Žydrūnas Dzikas, tel. 8 616 81901

Ramūnas Kalina, tel. 8 685 77992

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė

2018 m.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. I ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

452

13

B. azotas

15

61

18

B. fosforas

2

6,3

0,8

Chloridai

1000

260

246

Sulfatai

300

137

114

Riebalai

10

42

4,5

ChDs

125

908

72

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. II ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

590

9,4

B. azotas

15

78

18

B. fosforas

2

8,9

0,52

Chloridai

1000

278

228

Sulfatai

300

141

124

Riebalai

10

63

1,8

ChDs

125

1075

55

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m. liepos mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

909

9,6

B. azotas

15

92

21

B. fosforas

2

11,4

0,68

Chloridai

1000

289

284

Sulfatai

300

170

155

Riebalai

10

37

3,3

ChDs

125

1269

57

 

Dėl nenustatytų teršėjų išleistų didelių kiekių stipriai užterštų nuotekų 2018 m. rugpjūčio mėnesį buvo sutrikdytas Kėdainių miesto valymo įrenginių darbas.

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m rugpjūčio mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

560

15

B. azotas

15

110

25

B. fosforas

2

13,6

1,37

Chloridai

1000

311

313

Sulfatai

300

212

188

Riebalai

10

52

2,7

ChDs

125

1072

100

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. rugsėjo mėn.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

1037

42

B. azotas

15

117

38

B. fosforas

2

12,3

2,64

Chloridai

1000

275

265

Sulfatai

300

192

135

Riebalai

10

124

2,4

ChDs

125

1568

157

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m. III ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

841

21

B. azotas

15

105

27

B. fosforas

2

12,4

1,5

Chloridai

1000

291

287

Sulfatai

300

190

159

Riebalai

10

69

2,8

ChDs

125

1301

147

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018m.IV ketv.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

876

17

B. azotas

15

103

27

B. fosforas

2

11,3

1,01

Chloridai

1000

296

286

Sulfatai

300

153

126

Riebalai

10

58

2,8

ChDs

125

1540

105

 

 

 

 

Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

17

650,883

14,732

B. azotas

15

83,035

21,922

B. fosforas

2

9,2

0,924

Chloridai

1000

278,05

257,364

Sulfatai

300

152,223

128,448

Riebalai

10

56,310

3,123

ChDs

125

1155,719

79,851

 

2018m.  išleidžiamų iš miesto valymo įrenginių  į Nevėžį rodikliai išskyrus  bendrąjį azotą atitiko keliamus reikalavimus.

Josvainių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

152,108

17,963

 

Kunionių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

45,104

10,572

 

Vainikų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

71,023

14,706

 

Tiskūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

207,221

18,854

 

Nociūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

78,012

13,959

 

Lipliūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

133,021

11,265

 

Sirutiškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

345,396

11,765

 

Labūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

67,325

16,126

 

Aristavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

334,454

14,241

 

Ažytėnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

23,390

6,732

 

Gudžiūnų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

169,041

13,741

 

Krakių  nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

29,468

9,072

 

Pajieslio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

25,421

12,202

 

Šlapaberžės nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

122,609

8,227

 

Lančiūnavos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

175,088

10,699

 

Akademijos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

111,714

10,844

 

Beržų nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

41,701

6,569

 

Dotnuvos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

148,284

12,149

 

Pagirių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

 

54,546

6,645

 

Kaplių nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

132,000

6,698

 

Apytalaukio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

162,902

16,011

 

Šėtos mokyklos nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

34,663

5,310

 

Pavermenio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

23

202,960

7,030

 

Surviliškio nuotekų valymo įrenginių darbo kokybės rodikliai 2018 m.

Teršalų pavadinimas

Nustatyti reikalavimai mg/l

Teršalų koncentracija mg/l

Prieš valymą

Po valymo

BDS7

29

363,137

15,737

 

 

 

 

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis ir vandens suvartojimo normos

 Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB „Kėdainių vandenys“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

  • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,28 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
  • įmonėms vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 4,56 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) taikomas nuo 2022 m. vasario 1 d.

Girdomojo vandens reikmės normos bei   vasaros metu laistymui suvartojamo vandens normos  ir šiltnamių laistymui suvartojamos vandens normos lieka galioti.

 

Girdomojo vandens reikmės normos

 

 

Eil.Nr.

Vandens vartotojas

Vandens norma (l/parai)

Mėnesio norma (m3/mėn.)

1

Žirgas arba arklys

45

1,4

2

Kumeliukas (iki 1,5 m)

27

0,8

3

Melžiama karvė

60

1,8

4

Bulius arba mėsinė kavė

45

1,35

5

Buliukas arba telyčaitė ( iki 2 metų)

18

0,54

6

Paršavedė su paršiukais

42

1,26

7

Bekoninė kiaulė arba meitelis

10,5

0,31

8

Avis arba ožka

7

0,21

 

Vasaros metu šiltnamių laistymui suvartojamos vandens normos

 

 

Eil.Nr.

Šiltnamio plotas (m3)

Suvartojamo laistymui  van,dens  norma (m3/mėn.)

Eil.Nr.

Šiltnamio plotas

(arais)

Suvartojamo laistymui  vandens  norma (m3/mėn.)

1

15

3

12

1

118

2

20

4

13

1,5

27

3

25

5

14

2

36

4

30

5

15

2,5

45

5

35

6

16

3

54

6

40

7

17

3,5

63

7

50

9

18

4

72

8

60

11

19

4,5

81

9

70

13

20

5

90

10

80

15

21

5,5

99

11

90

16

22

6

108

 

 

 

23

6,5

117

 

 

 

24

7

126

 

 

 

25

7,5

135

 

 

 

26

8

144

 

 

 

27

8,5

153

 

 

 

28

9

162

 

 

 

29

9,5

171

 

 

 

30

10

180

 

 

 

31

11

198

 

 

 

32

12

216

 

 

 

33

13

234

 

 

 

34

14

252

 

 

 

35

15

270

 

 

 

36

16

288

 

 

 

37

17

306

 

 

 

38

18

324

 

 

 

39

19

342

 

 

 

40

20

360

 

Šie normatyvai taikomi nepriklausomai nuo kritulių kiekio 2,5 mėnesio šiltnamių laistymo sezonui,

t.y. nuo gegužės 17d. iki rugpjūčio 1d.

 

Vasaros metu laistymui suvartojamo vandens normos (daržui, sodui, gėlynui, vejai)

 

 

Eil Nr.

Sklypo laistomas plotas  arais

Suvartojamo laistymui vandens norma m3/mėn

1

0,5

1

2

1

2

3

1,5

3

4

2

4

5

2,5

5

6

3

6

7

3,5

7

8

4

8

9

4,5

9

10

5

10

11

5,5

11

12

6

12

13

6,5

13

14

7

14

15

7,5

15

16

8

16

17

8,8

17

18

9

18

19

9,5

19

20

10

20

 

Laistymo normatyvai taikomi vasaros sezonui( birželio, liepos, rugpjūčio mėn.), kai faktiniai šių mėnesių kritulių kiekiai neviršija atitinkamų vidutinių. Faktinius kritulių kiekius nustato Dotnuvos agrometeorologijos stotis.

 

PATVIRTINTA:

 

Kėdainių rajono savivaldybės 1998 04 23 Nr. 124 „Dėl apmokestinamųjų vandens suvartojimo normų“