Vandens kokybė

Laboratorijos kokybės politika

Vandenviečių vykdomos programinės priežiūros geriamojo vandens tyrimų duomenys:

VMVT. ataskaitos 2022 m.
Aktualu

UAB „Kėdainių vandenys“ tiekia šaltą geriamą vandenį 60-čiai Kėdainių rajono kaimų ir gyvenviečių.

Iš jų 44 kaimuose ir gyvenvietėse vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą.

Bendrovė eksploatuoja 51 vandenvietę.

Šiose vandenvietėse atlikus arseno tyrimus, visi tyrimai atitiko Lietuvos higienos normą HN 24:2017.

Vartotojai ir abonentai, norintys gauti informaciją apie vandens kokybę, prašome kreiptis į bendrovę raštu arba prašymą siųsti faksu: (8 347) 53402.

_______________________________________________________________________________

2020 04 22

 

Kėdainių miesto, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių k.

Gyventojų dėmesiui 

UAB „Kėdainių vandenys“ informuoja, kad Vartotojai ir Abonentai gali nuo 2020 m. balandžio 22 d. 16.30 val. naudoti geriamąjį vandenį vartojimui ir maisto ruošimui.

Š.m. balandžio 22 d. 16.40 val. UAB „Kėdainių vandenys“ gavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Sprendimą Nr. 33SV-103, kuriame nuspręsta leisti nuo 2020 m. balandžio 22 d. 16.30 val. atnaujinti geriamojo vandens tiekimą maisto naudojimui iš Kėdainių miesto I-sios (Smilgos) vandenvietės.  

 ______________________________________________________________________________________________

 Informuojame, kad 2020 m. balandžio 21 d. UAB „Kėdainių vandenys“ gavo Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto tyrimų protokolą (mėginių paėmimo data 2020-04-20), kuriuose nustatyta, kad geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatyto toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertę (gyvsidabris – leidžiama iki 1,0 µg/l):

 

Analitė

Tyrimo rezultatas

Leidžiama iki (HN 24:2017)

Mėginio pavadinimas

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Vandens gerinimo stotis prieš filtrus

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Vandens gerinimo stotis po filtrų

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 1

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 2

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 3

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 4

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 6

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 9

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 12

Gyvsidabrio kiekis

< 0,1 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji vandenvietės II pakėlimo siurblinė

 Papildomai informuojame, kad Š.m. balandžio 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento sprendimu yra sustabdyta Kėdainių miesto I-sios (Smilgos) vandenvietė ir nurodyta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą (maisto naudojimui), išimtinai leidžiant tiekiamą vandenį naudoti buitinėms reikmėms.

 UAB „Kėdainių vandenys“ nurodo, kad Vartotojai ir Abonentai nenaudotų geriamojo vandens vartojimui ir maisto ruošimui. Naudoti geriamąjį vandenį galima tik buitinėms reikmėms.

______________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 21 d. UAB „Kėdainių vandenys“ gavo Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriaus Cheminių tyrimų protokolus, kuriuose nustatyta, kad geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatyto toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertę (gyvsidabris – leidžiama iki 1,0 µg/l):

Analitė

Tyrimo rezultatas

Leidžiama iki (HN 24:2017)

Mėginio pavadinimas

Gyvsidabrio kiekis

< 0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji

Gyvsidabrio kiekis

< 0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, siurblinė

Gyvsidabrio kiekis

< 0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 1

Gyvsidabrio kiekis

0,514 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 2

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 3

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 4

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 6

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 9

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Kėdainių miesto I-oji, Gręžinys Nr. 12

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Vilainių kvartalas

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Žemaitės kvartalas

Gyvsidabrio kiekis

<0,5 µg/l

1,0 µg/l

Respublikos kvartalas

Papildomai informuojame, kad Š.m. balandžio 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento sprendimu yra sustabdyta Kėdainių miesto I-sios (Smilgos) vandenvietė ir nurodyta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą (maisto naudojimui), išimtinai leidžiant tiekiamą vandenį naudoti buitinėms reikmėms.

UAB „Kėdainių vandenys“ nurodo, kad Vartotojai ir Abonentai nenaudotų geriamojo vandens vartojimui ir maisto ruošimui. Naudoti geriamąjį vandenį galima tik buitinėms reikmėms.

_____________________________________________________________________________________________

Kėdainių miesto, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių kaimų

Gyventojams 

     Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 7 punktu, informuojame, kad pagal 2020 metų programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, UAB „Kėdainių vandenys“ atliko geriamojo vandens tyrimus (Kėdainių miesto I-sios vandenvietės, esančios Dotnuvos g. 5, Kėdainiai) ir nustatė, kad geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas gyvsidabrio kiekis yra 1,71 µg/l (Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ leidžiama iki 1,0 µg/l).

     Informacija, jog geriamasis vanduo neatitinka Higienos normoje nustatytų toksinio (cheminio) geriamojo vandens rodiklio parametro vertės, t.y. nustatytas gyvsidabrio kiekis yra 1,71 µg/l, UAB „Kėdainių vandenys“ nedelsiant informavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrių ir Kėdainių rajono savivaldybės administraciją.

     UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Ši informacija bus papildyta artimiausiu metu.

     Š.m. balandžio 20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento sprendimu yra sustabdyta Kėdainių miesto I-sios (Smilgos) vandenvietė ir nurodyta sustabdyti geriamojo vandens tiekimą (maisto naudojimui), išimtinai leidžiant tiekiamą vandenį naudoti buitinėms reikmėms.

 

UAB „Kėdainių vandenys“ nurodo, kad Vartotojai ir Abonentai nenaudotų geriamojo vandens vartojimui ir maisto ruošimui. Naudoti geriamąjį vandenį galima tik buitinėms reikmėms.

 

 

Administracija