Pirkimų planas

PATVIRTINTA
UAB „Kėdainių vandenys“
Direktorius
2017 m. kovo mėn. 15 d. 
Įsakymas Nr. V-13
 

 

2017m. UAB „Kėdainių vandenys“ PIRKIMŲ PLANAS 

Eil.

Nr.

Prekės, paslaugų ar darbų kodas 

Pagal BVPŽ

(trys pirmi skaičiai arba kategorija

Pilnas 

BVPŽ

Prekės, paslaugų ar darbų 

pavadinimas

BVPŽ

 

Prekės, paslaugų ar darbų pavadinimas

Orientacinis

kiekis, apimtis tūkst.€ be PVM

Pirkimo

būdas

Tipas

Numato

ma

pirkimo

pradžia, ketvirtis

Ketinamos

sudaryti

sutarties trukmė mėn.

Pirkimo 

organiza-

torius, vykdytojas

1

092

09200000-1

Naftos, akmens anglies ir alyvų produktai

Alyva, tepalai

3,5

TA

Prekė

I-II

36

Inž.-mech.

2

093

09310000-5

Elektra

Elektra

740

CPO

Prekė

III-IV

24

Energetikas

3

907

90733000-4

Su vandens tarša susijusios paslaugos

Vandens tyrimai

4

TA

Paslauga

II

36

Laboratorija

 

4

302

30200000-1

Kompiuteriai

Kompiuteriai ir jų įranga

5

CPO

TA

Prekė

I-IV

Iki įvykdymo

Kompiut. specialistas

5

907

90700000-4

Aplinkosauginės paslaugos

Monitoringas

12

TA

Paslauga

I-III

36

Pavad. gamyb.

 

6

719 (12)

71900000-7

Laboratoriniai tyrimai

Laboratoriniai tyrimai

4

TA

Paslauga

I-IV

12

Lab. vedėja

7

719 (12)

71900000-7

Laboratorijų paslaugos

Lietaus nuotekų naftos produktų analizės

4

TA

Paslauga

I-IV

12 

Lab. vedėja

8

452

45233200-1

Kelių ir gatvių užtaisymo darbai

Kelio dangos atstatomieji darbai

15

TA

Paslauga

II

36

Pavad. gamyb.

 

9

091

09100000-0

Kuras

Auto kuras

390

CVP IS

Prekės

III

36

CVP IS

10

652

65200000-5

Dujos

Gamtinės dujos

64

CVP IS

Prekės

IV-XII

12

CVP IS

11

642

64212000-5

Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos

Mobilus ryšys

10

TA

Paslauga

II-III

12+12+12

TA

12

441

44190000-8

Įv. statybinės medžiagos

Įv. statybinės medžiagos

4

TA

Prekės

II-X

12+12+12

TA

13

243

24320000-3

Flokuliantas

Flokuliantas

318

CVP IS

Prekės

III

36

CVP IS

 

14

343

34350000-5

Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos

Padangos

10

TA

Prekės

IV

36

TA

15

301

30192000-1

30197630-1

Biuro reikmenys

Spausdinimo popierius

Biuro prekės

3

TA

Prekės

IV

12+24

Pavad. gamyb.

 

16

196

398

337

19640000-4

39830000-9

33760000-5

Švaros prekės

Valikliai

Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai

Švaros prekės

3

TA

Prekės

IV

12+24

Pavad. gamyb.

 

17

452

45252200-0

Valymo įrenginiai

Papildomo nuotekų valymo įrenginys

28

TA

Prekės

II

Iki įvykdymo

Pavad. gamyb.

 

 

Plano papildymas

18

713

(12)

71320000-7

Inžinerinio projektavimo paslaugos

Inžinerinio projektavimo paslaugos

13

TA CVP IS

Paslauga

II

12

Pavad. gamyb.

 

19

732

(11)

73220000-0

Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

Pasiūlymų ir dokumentų parengimas įgyvendinant projektą

10

TA CVP IS

Paslauga

III

14

GTSV

 

20

719

(12)

71900000-7

Laboratoriniai tyrimai

Programinės priežiūros geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių nustatymas

25

TA CVP IS

Paslauga

III

36

Real. skr. v-kas

 

Plano papildymas

21

732

(11)

79421200-3

Taikomosios veiklos konsultacinės paslaugos

Nuotekų valymo įrenginių projektinio pasiūlymo parengimas

10

TA CVP IS

Paslauga

III-IV

2 mėn.

GTSV